صفحه اصلی محصولات ارتینگ
بست ارت/همبندی فونداسیون

امروزه استفـاده از الکتـرود ارت فونـداسیـون (Foundation Earth Electrode) یکی از روش های رایج و کاربردی برای ایجاد سیستم ارتینگ، در بین طراحان و مشاوران به روز دنیا می باشد. این روش به دلیل هزینه نسبتا پایین تر و همچنین پایداری آن مورد استقبال بسیار قرار گرفته و بیشتر استاندارد های معتبر به روز به آن اشاره و به روش های طراحی و اجرای آن پرداخته اند که از آن قبیل میتوان به استانداردهایی چونIEC6230  و DIN 18014  و همچنین مبحث 13مقررات ملی ساختمان و دستور العمل های جدید نظام مهندسی اشاره نمود.
در صورت استفاده از الکترود ارت فونداسیون به عنوان سیستم ارتینگ و طراحی و اجرای صحیح آن مطابق استاندارد ، می توان از سیستم ارتی مناسب و بدون نیاز به نگهداری در تمام طول عمر یک ساختمان/سازه بر خوردار شد.
جهت اجرای صحیح این نوع الکترود ها، نیاز است آرماتور های مدفون در فونداسیون بوسیله هادی های ارت مناسب، (تسمه، سیم یا میلگرد) ، توسط اتصالی مکانیکی و الکتریکی مطمئن به هم متصل گردند. یکی از روش های برقراریش این اتصال استفاده از بست ارت/همبندی فونداسیون می باشد.
بست های پر کاربرد ارت/همبندی فونداسیون گروه کالوت مطابق با استاندارد های روز جهانی طراحی و تولید گردیده اند که با قیمتی مناسب امکان برقراری انواع اتصال موازی و صلیبی هادی (سیم، تسمه، میلگرد) به آرماتورهای فونداسیون را محیا می سارند.

طبق  استاندارد DIN 18014 هادی ارت/همبندی در فونداسیون می بایست حداقل در هر 2 متر و دستورالعمل جدید نظام مهندسی در هر 6 متر توسط بست یا جوش به آرماتورهای فونداسیون متصل گردند.
مزایا:
نصب آسان و سریع، عدم خوردگی در اتصال با آرماتور (عدم ایجاد پیل الکتریکی با هادی های رایج)، هزینه پایین، مقاومت مکانیکی بالا، اتصال الکتریکی مطمئن، قابلیت اتصال هادی تخت و گرد (سیم ، میلگرد ، مفتول و تسمه )به آرماتور، قابلیت اتصال هادی هم به صورت موازی (II) و هم به صورت صلیبی (+)
 

جدول فنی
رسم فنی
نقشه کاربردی